O NÁS

Tomi Slovak - guitar, sax, vocal

Dejv Puha - bass

Samo Horvath - guitar, vocal


...snažíme sa hrať a tvoriť autorskú, slovenskú muziku s peSTrou žánrovou  príchuťou. Dá  sa  povedať,  že  ide  o (nielen) na textoch poSTavený "lyric-pop" s  prímesou  rapu, folku  či  alternatívy.  Kapela  vznikla  koncom  roka  2016 v Bratislave,   no  už  dlho  pred  tým   jej členovia  brázdili  vody  slovenskej  hudobnej  scéničky.  

Neváhajte  a  ochutnajte!  ;-)